Prismodtagere

Artbeat Prisen

Anders Morgenthaler

Juryens motivationstekst

I det danske kulturlandskab er Anders Morgenthaler en ener. Men han er alt andet end ensporet. Faktisk er han så mangefacetteret, at han er svær at sætte i nogen form for bås. I hvert fald tegner man langt fra et komplet billede af ham, hvis man blot klassificerer ham som tegner.

Han er nemlig også medstifter af Den Grønne Friskole, der på en radikalt anden måde end det etablerede skolesystem sætter fokus på æstetikken og visuelle discipliner. Han er også børnebogsforfatter. Og tv-mand. Og filminstruktør. Og en hel masse andet.

Selv hvis man skulle nøjes med at fokusere på hans virke som tegner, så må man herunder også nævne det medieimperium, som han efterhånden har skabt sammen med makkeren Mikael Wulff. Anders og Mikael har som ingen andre på deres felt formået at få imponerende distributionsaftaler i stand med ikke blot Politiken, men også en bred vifte af internationale aviser, herunder verdens mest velansete, New York Times.

Skulle avismediet pludselig ikke eksistere længere, vil det imidlertid næppe få altafgørende betydning for distributionen af Morgenthalers karakteristiske streg. Han har nemlig et særdeles godt greb om alle de nye digitale medieplatforme, der er dukket op de sidste ti år. Så selv hvis verden løber tør for papir, vil de mange fans over hele verden stadig kunne følge med via en skærm efter eget valg.

Morgenthaler er af den holdning, at det er vigtigere, at kunstnere bruger deres position snarere end deres kunst til at gøre en forskel i verden. ”Hvis man vil ændre noget, må man tage aktivt fat,” som han selv har udtrykt det med henvisning til kunstnere, der mener, at de kan ændre verden ved at skrive et digt.

Viljen til at tage aktivt fat eksemplificerer han ikke mindst gennem sit engagement i Den Grønne Friskole. Men det gør han i høj grad også gennem de markante og ofte kontroversielle holdninger til verden omkring ham, som han formidler med både vid og entusiasme. Og i det forgangne år er det ikke mindst Morgenthalers medvirken på Kulturmødet, der har fasttømret hans position som en af kulturens vigtigste samfundsdebattører.

Artbeat Prisen gives til det kunstnerisk nyskabende og formidlingsmæssigt fremsynede. Anders Morgenthaler er således en exceptionelt værdig vinder. Med et kunstnerisk virke, der spænder fra den enkeltstående tegning til serien af børneboger, fra tv-udsendelsen til biograffilmen, kombineret med en distribution, der favner såvel de traditionelle som de nyeste medieplatforme, er Morgenthaler et billede på fremtidens kunstner, som bør være til stor inspiration for resten af det danske kulturliv. Både hvad angår det, han skaber, og måden, hvorpå han formidler dette til resten af verden.

Derfor går Artbeat Prisen 2016 til Anders Morgenthaler.

Stort tillykke.

Særprisen

Matteo Renzi

Juryens motivationstekst

Efter de forfærdelige terrorangreb i Paris i november sidste år, kom Matteo Renzi med en udmelding, der var mere markant end det, de øvrige statsledere kom med i samme periode. Med henvisning til Islamisk Stat udtalte han følgende:

”De tænker i terror, vi svarer igen med kultur. De ødelægger statuer, vi elsker kunst. De ødelægger bøger, vi er bibliotekernes land.”

At svare igen med kultur betyder ifølge Renzi ikke blot at italienerne – og vesterlændinge generelt – bør fortsætte med at leve deres frie og demokratisk funderede liv – for dermed at vise, at den vestlige kultur og vestligt demokrati ultimativt vil sejre. Og at Islamisk Stat ultimativt vil tabe, fordi terror, mord og undertrykkelse per definition er en strategi, der vil føre til nederlag.

At svare igen med kultur betyder ifølge Renzi, at vi bør være proaktive og forhøje vores samfundsmæssige prioritering af kulturen. Derfor akkompagnerede han sin udtalelse med et forslag om at afsætte en milliard euro til kulturen. En milliard euro.

I Danmark er vi ikke just tæt på at øge det offentlige kulturbudget. Tværtimod har den danske regering travlt med et implementere sin spareplan, som også rammer kulturområdet. Og dette modsvarer den generelle tendens, vi ser på tværs af kontinentet.

Således står det særdeles klart, hvor vigtig den rolle, som kunst og kultur bør spille i et moderne samfund, er ifølge Renzi.

For Renzi er kunst og kultur uendelig meget mere end blot simpel underholdning. Det er også mere end intellektuel oplysning. Det er nemlig hvordan, vi i vesten bør bekæmpe terrorisme og de udemokratiske ideologier, der ønsker at gøre det af med vores måde at leve på. Endvidere spiller kunsten og kulturen også en altafgørende rolle for vores demokratiske udvikling, for vækstskabelsen og for sikringen af den samfundsmæssige sammenhængskraft.

Med andre ord har Matteo Renzi sat et historisk og stærkt imponerende eksempel, som andre statsledere burde være ivrige efter at forfølge. Og det er derfor, Matteo Renzi helhjertet fortjener at modtage Særprisen.

Stort tillykke.

Fabio Ruggirello, direktør for Det Italienske Kulturinstitut i København, modtog prisen på vegne af Matteo Renzi.

Talentprisen

Forlaget Gladiator

Juryens motivationstekst

Kulturlivet, som vi kender det i dag – og som vi har kendt det i løbet af det seneste halve århundrede – er en evigt foranderlig størrelse. Det skyldes især to ting:

For det første betyder den teknologiske udvikling, at ingen af kulturens formater og platforme for alvor er bestående. Analoge formater er blevet digitale. Og digitale platforme bliver afløst af nye digitale platforme. Tilgængeligheden af kulturprodukter er eksploderet, og samtidig er det også blevet sværere og sværere for nytilkomne kulturaktører at leve af det, de producerer.

For det andet er en gruppe af kulturaktører – ikke mindst pladeselskaber og bogforlag – gennem de forgange årtier vokset til mastodontstørrelse. Og det gør det tilsvarende svært for nye aktører at tage kampen op, fordi konkurrenterne har en fordel, der kan få de fleste til at give op på forhånd.

På Forlaget Gladiator gav man ikke op på forhånd. Men forlaget erkendte, at de var nødt til at tænke i innovative baner, hvis de skulle sætte et markant aftryk på den danske forlagsbranche. Og det har de i sandhed gjort.

Partnerskaberne med deres forfattere er et stærkt eksempel. Deres talentudvikling er et andet. Deres evne til at nå nye målgrupper gennem læsegrupper i virksomheder og organisationer er et tredje. Og lad os ikke glemme deres magasin, Texas Longhorn, der med sit imponerende oplag på 12.000 har taget den litterære verden under kærlig behandling – i et på én gang stærkt underholdende og fuldkommen seriøst ugebladsformat.

Det er implementeringen af innovative idéer som disse, der gør, at Forlaget Gladiator både er blevet en vigtig og en af de mest interessante aktører i forlagsverdenen.

Dét kræver talent. Og det har Gladiator i massevis. Derfor modtager de hermed Talentprisen.

Stort tillykke.

Nominerede til hovedprisen

Anders Morgenthaler

KØS

CLICK Festival

Den Gamle By