Jury

Vedrørende habilitet i Artbeat Prisens jury

Artbeat Prisens jury er opmærksom på inhabilitet i forbindelse med udvælgelsen af de nominerede til Artbeat Prisens fem priser, såvel som udpegelsen af prismodtagerne i hver kategori. En kulturformidler eller et kulturformidlingsprojekt er stadig i betragtning til en nominering selvom et jurymedlem er erklæret inhabil. Et jurymedlem erklærer sig selv inhabil forud for en afstemning, når der er en arbejdsmæssig magtrelation eller et familiært/venskabeligt forhold til den indstillede kandidat. De øvrige jurymedlemmer har stadig mulighed for at stemme på den pågældende kandidat, hvorpå det stadig er muligt at modtage en nominering til en af de fem priser ved Artbeat Prisen. Hvis tre jurymedlemmer eller flere erklærer sig inhabile overfor en indstilling, frafalder muligheden for en nominering.