ARTBEAT PRISEN 2020

9. november kl. 19.30 på Aveny-T

De tre priser

abp-favicon

Hovedprisen

Gives til den person, den organisation eller det projekt, som inden for det seneste år har været absolut bedst til at vise retningen og sætte en ny standard inden for kulturformidling.

abp-favicon

Særprisen

Gives til en person, en organisation eller et projekt, som inden for det seneste år har været et forbilledligt eksempel på, hvordan en uforudsigelig og original tilgang kan skabe rammerne for morgendagens kulturformidling.

abp-favicon

Talentprisen

Gives til en person, en organisation eller et projekt, som inden for det seneste år har udvist et særligt stort talent inden for kulturformidling og, som følge heraf, er på vej til at indtage en markant position i det danske kulturliv.

Nominerede

Nominerede til

Artbeat Prisen 2020

Michael Thouber (Kunsthal Charlottenborg)

Som direktør for Kunsthal Charlottenborg har Michael Thouber formået at sætte nye standarder for kulturformidlingen – ikke mindst ved at udnytte kulturinstitutionens ramme til at debattere og reflektere over kunstfaglige tendenser og tidens vigtige kulturpolitiske spørgsmål. Dette så vi eksemplarisk udført med de udsolgte kaffesaloner under forsommerens folketingsvalg. Thouber er med til at sætte dagsordenen i det danske kulturliv, og han har blandt andet leveret vigtige, forfriskende og kvalificerede indspark til debatten om kønskvoter i kunstverdenen og på landets museer. Med Thouber har Danmarks kulturliv således en stemme, som på én gang er både tydelig, modig og nuancerende.

Kulturmonitor

Birgitte Rahbek og Lars Rix, som begge har en fortid på Berlingske, kastede sig i år ud i et ambitiøst projekt: De ville skabe Danmarks bedste kulturmedie. Resultatet er Kulturmonitor, som gik i luften i januar, og mediet spænder vidt i sin dækning. Der dedikeres både digital spalteplads til individuelle kunstarter, til kulturpolitisk stof, forskning på kulturområdet, navnestof og, naturligvis, en debatsektion, hvor kulturlivets aktører kommer direkte til orde. Kulturmonitor er kulturformidling i sin reneste form, og det er netop et sådant medie – med kvalitetsjournalistik dedikeret til kunst og kultur – som dansk kulturliv i afgjort har savnet.

Sarah Smed (Danmarks Forsorgsmuseum)

På Danmarks Forsorgsmuseum står Sarah Smed i front for en levende og yderst vedkommende kulturformidling. Hendes begavede museale formidlingsgreb demonstrerer, hvordan museer og andre kulturinstitutioner kan og bør øge deres samfundsrelevans. På Forsorgsmuseet drejer det sig nemlig ikke blot om, hvordan fattiges vilkår tog sig ud for mange år siden, men også om aktuelle tematikker som udsathed og manglende tilknytning til samfundet, som tematiseres på forbilledlig vis. Smed var en af hovedkræfterne bag den officielle undskyldning, som statsministeren gav tidligere anbragte børn i efteråret 2019, og med museet giver hun en vigtig stemme til personer, som sjældent lyttes til.

Nominerede til

Særprisen

Scene1

Møn er en ø med 11.000 fastboende beboere, som godt ved, at der ikke sker noget på kulturfronten, hvis ikke de selv tager ansvar for det. Med Scene 1 er der således blevet skabt et forbilledligt eksempel på et levedygtigt og kvalitetsbåret kulturelt fællesskab i provinsen, som samtidig illustrerer civilsamfundets manøvredygtighed. Scenen byder på oplevelser af høj kvalitet i et ganske lille format, og arrangementerne er særdeles velbesøgte – typisk med fuldt hus. I 2019 bød Scene 1 blandt andet på formidabel musik og poesi fra Stina Ekblad og Anna Kruse, som smukt eksemplificerer den særlige slags oplevelser, man får på dette unikke sted.

Tirpitz (Vardemuseerne)

At skabe en museumsattraktion i en udtjent bunker i et tyndt befolket område i Danmark er ikke en nem opgave. Ikke desto mindre er det lykkedes til fulde for Vardemuseerne – og hundredetusindvis af gæster er enige. Den originale bunker og dens rå arkitektur danner rammen omkring en transformation, der både er moderne og respektfuld overfor historien. Det sker samtidig med, at der formidlingsmæssigt etableres paralleller til vores egen tid. Det er et overlegent formidlingsgreb som viser, at det er muligt at skabe attraktioner om svære fortællinger – også i et område af landet, som gæster ofte har svært ved at finde vej til.

Jonah Blacksmith

Thy-brødrene Simon og Thomas Alstrup fører an i folkgruppen Jonah Blacksmith, som er opkaldt efter deres, farfar Johannes Smed. Det var ham og hans banjospil, der vækkede den musikalske glæde i brødrene, som med deres udgivelser og koncerter står bag en ganske enestående form for egnsfortælling. De har blandt optrådt i et format, som inkorporerer en film om den afdøde farfar, ligesom de har serveret hjemmebagte boller for publikum. Både anmeldere og tilhørere har udvist stor begejstring for den unikke gruppe, som repræsenterer en nyskabende og litterær tilgang til, hvad det vil sige at afholde en rytmisk koncert.

Nominerede til

Talentprisen

100% fremmed? (Maja Nydal Eriksen & Metropolis)

Med sine 250 fortællinger om danskere med flygtningebaggrund er det med 100% fremmed? lykkedes Metropolis i samarbejde med kunstner Maja Nydal Eriksen at skabe en forbilledlig billedfortælling om, hvad det egentlig vil sige at være dansk. De 250 danskere blev udvalgt på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, og de repræsenterer 167.000 mennesker, som er kommet til landet siden 1956. Hver især er de blevet fotograferet af Maja Nydal Eriksen, som i samarbejde med kunstnerisk leder af Metropolis, Trevor Davis, står bag konceptet, og resultatet er en bjergtagende og inspirerende oplevelse, som minder os alle sammen om, at det ikke er så nemt at tage patent på danskheden, som nogle måske går og tror.

Den Nye Stil (Pelle Peter Jencel & DR P3)

Gennem ikke mindre end 29 programmer tog Den Nye Stil os i hånden og serverede historien om udviklingen af dansk rap – en musikgenre med kun tre årtier på bagen, men som har haft en enorm gennemslagskraft. Pelle Peter Jencel folder på eminent vis historien ud og pirrer på mesterlig vis lytternes nysgerrighed gennem masser af musik og anekdoter fortalt af historiens hovedpersoner. Programmerne har også fået sit eget eventspor ved siden af, hvilket demonstrerer, hvordan et gedigent radioprodukt kan få et liv på helt andre platforme og møde lytterne i fysisk form på spillesteder over hele landet.

Lasse Amstrup

Som projektkoordinator for DOO Performing Arts Group og formand for Subhuset i Holstebro, der også står bag Sub Festival, har Lasse Amstrup på imponerende manér demonstreret, hvordan man nytænker kulturtilbud og formidlingen af samme til de helt unge målgrupper. Amstrup indgår partnerskaber med både offentlige og private aktører, og han inspirerer fortløbende de etablerede kulturinstitutioner i Holstebro til at skabe synlighed omkring deres begivenheder og koncerter på nye, kreative måder. Han er en stærk stemme inden for dansk ungdomskultur, og han har både de kommunikative og iværksættermæssige evner, som vil sikre ham en markant position i kulturlivet langt ud i fremtiden.

Le Viagra est un médicament approuvé par la FDA et il existe de nombreuses versions génériques de ce médicament telles que kamagra jelly, Penegra ou Zengra. Cependant, il ne peut être obtenu sans ordonnance et ne convient pas aux hommes souffrant de problèmes cardiaques.